Menší zlo..

Při práci na návrzích domů podle principů indického Vastu je velmi často třeba volit postup „menší zlo“. Více jak 2/3 projektů domů na kterých pracujeme nejsou stavěny v ideálních podmínkách a vyžadují kompromisy které ovlivňují Vastu. Nejčastějším limitujícím faktorem jsou pozemky, resp. jejich nepravidelné tvary, umístění a orientace. Ve vyjímečných případech se projekt dostane do polohy kdy se zdá že nemá smysl Vastu v daném případě aplikovat.

Toto je ukázka jednoho takového projektu který je práve ve stadiu návrhu. Dům se nachází v Kalifornii, v USA. Jedná se o jednopodlažní rodinný dům, který bude rozdělen na dvě části pro dva  obyvatele a v podstatě se jedná o takový „co-housing“. Je to projekt který už je na stole poměrně dlouhou a má náročnou historii. V minulém roce byl již projekt kompletně zpracován do fáze stavebního povolení, resp. v USA se ke stavebnímu povolení předkládá dokumentace která bys e dala v našich podmínkách přirovnat k prováděcímu projektu. Projekt prošel místním stavebním řízením a dostal souhlas všech zůčastněných orgánů až na odbor územního plánování. Úz. plánování neschválil odstup objektu od hranice pozemku i přesto že v předchozích letech stejný odstup schválil, a vyžádal si posunout hranici plochy určené k zastavění   o 3m dále od plotu. To vedlo k tomu že jsme prováděcí projekt za tisíce $USD strčili do šuplíku a začali jsme od začátku. Požadavek odboru úz.plánování upravil plochu určenou k zastavění do takového podivného tvaru, že bylo skoro nemožné na pozemek umístit objekt rozumné velikosti tak aby byl zároveň správně orientovaný ke světovým stranám.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po delších úvahách jsme ve spolupráci s klientem přišli na koncept dvou menších čtvercových jednotek, které jsou téměř dokonalé co se Vastu týče a které jsou propojeny velkým společným obytným prostorem. Dům nebylo možné navrhnout aby fungoval ve Vastu jako jeden celek, bylo ale možné ho rozdělit na dvě oddělené funkční Vastu jednotky. Nakonec se ukazuje že se oběma klientům toto řešení mnohem více líbí než projekt který byl již hotový.  Ukázalo se zároveň že dvě oddělené funkční Vastu jednotky a zároveň celý objekt z pohledu Vastu nefunkční, je pořád lepší kompromis než Vastu v tomto případě úplně vzdát

Pokud vás tento článek zaujal chcete se dozvědět více o tom jak fungují domy navržené podle Vastu, napište nám na adresu info@vastuspace.cz . Můžete se také zůčastnit jednoho z našich seminářů o navrhování domů podle Vastu.

Za Vastu SPACE,

S Pozdravem, Petr Budil

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *