VASTU

Co je to Vastu 

Vastu, jež svým původem pochází z Indie, je nauka o stavění obydlí a objektů v harmonii s planetou na které žijeme. Vastu, stejně tak, jako například indická Astrologie, Ayurveda, Yoga a další, je jedním ze základních pilířů Indických učení která se dochovala do dnešní doby. Vastu je několik tisíc let starý systém, podle některých zdrojů jeho původ spadá do doby až před 15 tisíci léty.
Obecně lze říci, že Vastu je systém který pracuje, dává návod, jak navrhovat na úrovni materiální tak aby důsledky těchto kroků měli pozitivní dopad na úrovni jemnohmotné, pouhým okem nepostřehnutelné.

Vastu bylo původně určeno, vytvořeno k navrhování chrámových staveb a komplexů, obydlí bohů. Teprve později, postupem času se Vastu začalo používat k navrhování staveb obytných. Dnes je možné Vastu aplikovat na prodejní nebo výrobní komplex, rodinný dům, nebo třeba i na úpravu bytu, či dokonce i jedné místnosti, vše záleží na zkušenostech a odborné znalosti toho kdo Vastu aplikuje.

Vastu a Regenerace

V Indii, místě vzniku Vastu, byl před mnoha tisící lety zcela běžný názor, či náhled, že vše okolo nás pochází z jednoho zdroje. Během času se tento postoj vytratil z obecného povědomí. Pokud se pokusíme navrátit do tohoto zdroje, dochází k tomu že opouštíme sebestředné uvažování, naše činy pak nejsou motivovány chtivostí či podobnými pohnutkami ale naopak, propojujeme se vším co nás obklopuje a stáváme se nástrojem jež pomáhá vytvářet harmonii a mír.

Vastu nám pomáhá navrhovat a vytvářet prostředí, které má pozitivní a regenerativní účinky na lidský organimus. Všichni máme zkušenost pocitu regenerace při návratu do našeho soukromého, jedinečného, domácího prostoru. Vastu nám dává příležitost dále rozvinout a prohloubit tuto zkušenost regenerace. Stavby navržené podle Vastu rezonují a vibrují “ kosmickou energií “ a mají vliv na jejich uživatele, podporují vztahy, zdraví a prosperitu jejich obyvatel.

Vastu v praxi

Základním principem Vastu je, že vše ve Vesmíru je propojené, planety, všechny žijící bytosti a jejich obydlí, vše je propojeno a pulsuje životodárnou energií.
Přestože Vastu pochází z Indie, je to nauka aplikovatelná na celou planetu Zemi, ne pouze na její severní nebo jižní polokouli a je použitelná s určitými úpravami ve všech klimatech.

Již při výběru pozemku jsou použita určitá pravidla, která usnadňují pozdější návrh samotného domu. Posuzuje se zde svažitost, tvar, okolní objekty, vodní zdroje a řada dalších věcí. Ne všechny pozemky jsou ideální, Vastu však vždy nabízí řešení jehož pomocí se dá daná situace upravit.
Dalším krokem je samotný návrh nebo úprava již existujícího domu. Citlivá práce znalce Vastu se základními elementy a dalšími atributy jako je například orientace pozemku, umístění objektů, proporce, rozmístění prostorů v objektu, barevné ladění apod. umožňuje vytvořit propracovaný objekt který svou harmonickou strukturou aktivuje a generuje pozitivní a prospěšné vibrace.

V dnešní době je Vastu často používáno k úpravám staveb již stávajících, což přináší řadu výzev a kontroverzních situací. Nicméně zkušený návrhář Vastu může citlivým způsobem a různými technikami zacházet i se stávajícími objekty a upravit a harmonizovat prostor, který původně nebyl navržen podle Vastu.

[IMG_2239[1]]   Keirns Residence/Sonora/California/USA  ACAD-Keirns-x-Elev-east-south

Projekt rodinného domu dle Vastu (autor Petr Budil – Murphys, California, USA)

Vastu zbavuje osobu návrháře soudobého tlaku zaměření se na formu, módní trendy či vyjímečnost architektonického díla, jež bývají v dnešní době často jediným hnacím motorem určujícím vzhled, umístění a dispoziční uspořádání. Díky Vastu se návrhář může zaměřit na to co je opravdu podstatné, tím bezesporu je vytvoření zdravého, regeneračního a prosperitou vibrujícího prostředí.

Co pojem zdravé bydlení v dnešní architektonické a stavební praxi znamená? V zásadě stačí navrhnout objekt podle platných norem na oslunění, osvětlení, větrání prostorů a zároveň použít stavební materiály které jsou zdravotně nezávadné. Splnit tyto požadavky je poměrně snadné a patří to k základní stavební praxi. Vastu jde mnohem dále a hlouběji…
Vastu prohlubuje odpovědnost společnosti ve které žijeme a náš vztah k planetě Zemi jako k vlastní matce která dává život.

001

Chrám Dhyanidham postavený podle principů Vastu ( Nikora, Indie )

Závěrem

Osobnost uživatele, osobnost Vastu návrháře, objekt navržený podle Vastu a samotná planeta Země tvoří jeden nedílný celek. Z pohledu Vastu neexistuje oddělená existence těchto subjektů, všechny jsou vzájemně propojeny a zároveň jsou propojeny s celým vesmírem.
Nauka Vastu čeká na své znovuobjevení.. principy které byli před mnoha tisíci lety sděleny a objeveny skrze hlubokou meditaci a kontemplaci indických sadhuů a světců, jsou dnes potvrzovány vědeckými výzkumy a objevy. Současná věda neustále prohlubuje a dále objasňuje principy fungování universa a velkým obloukem se vrací k tomu a potvrzuje to, co již před tisíci léty bylo intuitivně používáno a úspěšně praktikováno .
Vastu je jedinečným systémem, který může výrazně přispět ke zdraví, harmonii a prosperitě života na naší planetě.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *