ARCHITEKTURA A DESIGN

Dle vašeho přání zpracujeme projekt od přípravy a posouzení reálnosti, přez studii, projektovou dokumentaci až po realizaci a stavební dozor.

Nabízené služby zahrnují tyto faze projektu.

  • VF 1 Příprava projektu
  • VF 2 Projekt pro návrh stavby /studie stavby
  • VF 3 Projekt pro umístění stavby (územní řízení)
  • VF 4 Projekt pro povolení stavby (stavební řízení)
  • VF 5  Projekt pro provádění stavby
  • VF 6 Projekt pro zadání stavby zhotoviteli
  • VF 7 Autorský dozor

Ceny za výše uvedené služby se řídí cenami standartních profesních výkonů ve stavebnictví dle České Komory Architektů.

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku podle specifických potřeb vašeho projektu buď na kteroukoliv samostatnou část nebo na projekt jako celek.