ARCHITEKTURA A DESIGN

Projekt podle principů indického Vástu

Dle vašich potřeb zpracujeme projekt podle principů Vástu od přípravy a posouzení reálnosti, přes studii, projektovou dokumentaci až po realizaci a stavební dozor.

Nabízené služby zahrnují tyto fáze projektu.

  • VF 1 Příprava projektu
  • VF 2 Projekt pro návrh stavby /studie stavby
  • VF 3 Projekt pro umístění stavby (územní řízení)
  • VF 4 Projekt pro povolení stavby (stavební řízení)
  • VF 5  Projekt pro provádění stavby
  • VF 6 Projekt pro zadání stavby zhotoviteli
  • VF 7 Autorský dozor

Ceny za výše uvedené služby se řídí cenami standartních profesních výkonů ve stavebnictví dle České Komory Architektů.

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku podle specifických potřeb vašeho projektu buď na kteroukoliv samostatnou část nebo na projekt jako celek.

Hodinové sazby 

Vástu konzultace

Posouzení projektu podle principů Vástu, práce na projektu v kratším rozsahu  900,-/hod.

Projekční práce

Práce na projektu v širším rozsahu 700,-/hod.

Cestovní náklady 

6,-/km + 350,-/hod. za čas strávený dopravou na místo projektu

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte..